Breaking: Yulhee chính thức Lá LABOUM

Breaking: Yulhee chính thức Lá LABOUM

Posted 5 months ago in Newspapers, Updated 5 months ago.

Hang Nguyen image
Male , Lives in Vietnam
70 Views

Breaking: Yulhee chính thức Lá LABOUM


Yulhee đã rời nhóm LABOUM.

Ngày 3 tháng 11, cơ quan của LABOUM đã phát hành một tuyên bố chính thức, nói rằng "Trước tiên, chúng tôi xin lỗi fan của LABOUM vì đã thông báo những tin tức đột xuất này. Thành viên Yulhee đã quyết định rời khỏi nhóm.

Yulhee đã đề cập nhiều lần đến công ty rằng cô ấy không còn muốn ở trong ngành công nghiệp giải trí, và sau một cuộc thảo luận dài, chúng tôi đã quyết định tôn trọng quyết định của cô ấy và chấm dứt hợp đồng.

Xem thêm: Bài viết của Yulhee Viết tay Thư Sau khi LABOUM