Thương Thầm - Ngọc Hân, Khưu Huy Vũ

Nắng mưa là chuyện của trời, Tương tư là chuyện của người út ơi, ... Ở bên này mình thương nhớ , Ngó bên rào ai vẫn làm ngơ , Trăng tròn trăng khuyết, trăng mờ , Bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm xàng xê điệu lý , Lý duyên tình sao nỡ làm thinh , Chim chuyền nhành ớt líu lo , Người ơi tôi hát sáu câu đợi chờ. ĐK: Hò ơi con sông dài cá lội biệt tăm , Phải đâu duyên nợ cho mình đợi mong , Thương người tôi kiếp long đong , Tương tư cho lắm bây giờ buồn thiu. Dẫu ca rằng tình vương thì nhớ , Suốt canh dài còn lắm mộng mơ , Sao tình chung vách bơ vơ , Trầu cau chưa thắm để lâu càng buồn.
Lời Bài Hát: Thương Thầm

Posted 19 days ago in Classical Music, Updated 19 days ago.

Hang Nguyen image
Male , Lives in Vietnam
11 Views

Thương Thầm - Ngọc Hân, Khưu Huy Vũ