Một Cõi Đi Về - Cẩm Vân

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây lời nào cỏ lạ, Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua, Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, Đôi chân ta đi sông còn ở lại, Con tim yêu thương vô tình chợt gọi, Lại thấy trong ta hiện bóng con người. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, Một bờ cỏ non một bờ mộng mị, ngày xưa, Từng lời tà dương là lời mộ địa, Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, Đi lên non cao đi về biển rộng, Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì, Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì.
Lời Bài Hát: Một Cõi Đi Về

Posted 16 days ago in Classical Music, Updated 16 days ago.

Hang Nguyen image
Male , Lives in Vietnam
4 Views

Một Cõi Đi Về - Cẩm Vân