Mùa Thu Lá Bay - Hồng Mơ

Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm, Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. [ĐK:] Thế gian ơi sao nhiều cay đắng, Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi, Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau, Nghe tình rên xiết trong tim sầu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi, Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau, Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau.
Lời Bài Hát: Mùa Thu Lá Bay

Posted 19 days ago in Classical Music, Updated 19 days ago.

Hang Nguyen image
Male , Lives in Vietnam
7 Views

Mùa Thu Lá Bay - Hồng Mơ